Mokykla palaiko glaudžius ryšius su Gargždų vaikų muzikos mokykla, Klaipėdos J. Kačinsko, J. Karoso muzikos mokyklomis, E. Balsio menų gimnazija, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija. Minėtų mokyklų mokytojai skaito metodinius pranešimus, veda atviras pamokas su savo ir mūsų mokiniais, vyksta bendri mokinių koncertai-projektai.
Po bendro koncerto su Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos akordeonistais.
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mokytoja-ekspertė V. Ruzgienė po koncerto su savo fortepijono klasės mokinėmis
Koncertuoja jungtinis Priekulės ir Gargždų vaikų muzikos mokyklų smuikininkų ansamblis. Vadovės A. Asnauskienė ir V. Stalmokienė.
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos fortepijono vyr. mokytoja I. Benetienė su savo klasės mokiniais po koncerto.
Su draugais akordeonistais iš Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos po bendro koncerto

www.draugiskasinternetas.lt
www.smm.lt
www.klaipedos-r.lt
© 2011 Visos teisės saugomos    Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt

BENDRADARBIAVIMAS
2012-04-30 po bendro projekto ,,Muzikinė akvarelė’’ su Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos akardionistais.