Mokyklos taryba

Inga Sausienė - pirmininkė
Regina Tulickienė - sekretorė

Mokytojai

Arvydas Rimkus
Silvija Petukauskienė

Tėvai

Žydrūnė Daugėlienė
Pedagogų taryba

Arvydas Rimkus - pirmininkas
Audronė Asnauskienė - sekretorė

Nariai:

Dalia Benetienė
Raimonda Jasinskienė
Irena Koncevičienė
Galina Samylova
Regina Tulickienė
Silvija Petukauskienė

www.draugiskasinternetas.lt
www.smm.lt
www.klaipedos-r.lt
© 2011 Visos teisės saugomos    Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt

SAVIVALDA